De Raad van Bestuur van Kadee bestaat uit meerdere bestuurders die zich beraden over het jeugdhuisbeleid, financiën, wetgeving, vorming en alle wettelijke verplichtingen waaraan we als VZW moeten voldoen.

 
voor het jaar 2018 is besloten dat de nieuwe raad van bestuur van jeugdhuis Kadee zal bestaan uit:

Kevin Branders – voorzitter
Kristien Booghmans – penningmeester
Lisa Slaets – secretaris
Ignace Van Bogaert – kernvoorzitter
Jellis Van Der Doodt – kernvoorzitter